Wiesława Grabarczyk lat 65

Dnia 25. stycznia 2022 roku

przeżywszy 65 lat zmarła

ŚP.

Wiesława Grabarczyk

z domu Gubernat

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 31. stycznia 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 31. stycznia 2022 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.