Wiesława Kula lat 64

Dnia 28. lutego 2022 roku

przeżywszy 64 lata zmarła

ŚP.

Wiesława Kula

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Pokoju

w dniu 04. marca 2022 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Pokoju

w dniu 04. marca 2022 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.