Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Władysław Konarski lat 74

Dnia 17. lipca 2022 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Władysław Konarski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele we Włochach

w dniu 20. lipca 2022 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele we Włochach

w dniu 20. lipca 2022 roku o godzinie 1030

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniach 18. i 19. lipca 2022 roku o godzinie 1900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.