Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Władysław Nawolski lat 87

Dnia 19 lutego 2024 roku

przeżywszy 87 lat zmarł

ŚP.

Władysław Nawolski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Siemysłowie

w dniu 22 lutego 2024 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Siemysłowie

w dniu pogrzebu o godzinie 1030

oraz

w dniu 21 lutego 2024 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.