Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Władysław Południak lat 79

Dnia 20 listopada 2023 roku

przeżywszy 79 lat zmarł

ŚP.

Władysław Południak

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 22 listopada 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 22 listopada 2023 roku o godzinie 1330

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.