Władysław Rogalski lat 89

Dnia 5. maj 2016 roku

przeżywszy 89 lat zmarł

ŚP.

Władysław Rogalski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 09. maja 2016 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniach 07. i 08. maja 2016 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.