Władysław Zawartko lat 88

Dnia 27. lipca 2019 roku

przeżywszy 88 lat zmarł

ŚP.

Władysław Zawartko

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 01. sierpnia 2019 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 01. sierpnia 2019 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.