Władysława Janik lat 96

Dnia 08 stycznia 2023 roku

przeżywszy 96 lat zmarła

ŚP.

Władysława Janik

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 11 stycznia 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 11 stycznia 2023 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.