Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Władysława Wołowiec lat 88

Dnia 02 lipca 2024 roku

przeżywszy 88 lat zmarła

ŚP.

Władysława Wołowiec

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 lipca 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 lipca 2024 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.