Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zbigniew Brodnicki lat 76

Dnia 28 listopada 2023 roku

przeżywszy 76 lat zmarł

ŚP.

Zbigniew Brodnicki

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01 grudnia 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01 grudnia 2023 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.