Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zbigniew Iwaniec lat 63

Dnia 05. lipca 2022 roku

przeżywszy 63 lata zmarł

ŚP.

Zbigniew Iwaniec

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 08. lipca 2022 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniach 06. i 07. lipca 2022 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.