Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zbigniew Jerczyński lat 67

Dnia 28 stycznia 2024 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Zbigniew Jerczyński

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31 stycznia 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31 stycznia 2024 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.