Zbigniew Krzyżewski lat 74

Dnia 29 kwietnia 2023 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Zbigniew Krzyżewski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Minkowskie

w dniu 04 maja 2023 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Minkowskie

w dniu 04 maja 2023 roku o godzinie 1200

oraz

w dniach  02 maja 2023 roku o godzinie 1700 i 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.