Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zbigniew Nytko lat 92

Dnia 29 czerwca 2024 roku

przeżywszy 92 lata zmarł

ŚP.

Zbigniew Nytko

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01 lipca 2024 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01 lipca 2024 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.