Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zbigniew Orlikowski lat 56

Dnia 05 maja 2023 roku

przeżywszy 56 lat zmarł

ŚP.

Zbigniew Orlikowski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 11 maja 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 11 maja 2023 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.