Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zbigniew Rudzki lat 60

Dnia 17. sierpnia 2020 roku

przeżywszy 60 lat zmarł

ŚP.

Zbigniew Rudzki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 20. sierpnia 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 20. sierpnia 2020 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 19. sierpnia 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.