Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zbigniew Zgórski lat 67

Dnia 18 marca 2023 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Zbigniew Zgórski

KOSTEK

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Bierutowie

w dniu 23 marca 2023 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bierutowie

w dniu 23 marca 2023 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.