Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zdzisław Cieśla lat 55

Dnia 30 sierpnia 2023 roku

przeżywszy 55 lat zmarł

ŚP.

Zdzisław Cieśla

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Domaszowicach

w dniu 02 września 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Domaszowicach

w dniu 02 września 2023 roku o godzinie 1030

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniach 31 sierpnia i 01 września 2023 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.