Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zdzisław Dobrzański lat 65

Dnia 21 czerwca 2024 roku

przeżywszy 65 lat zmarł

ŚP.

Zdzisław Dobrzański

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 25 czerwca 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 25 czerwca 2024 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.