Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zdzisław Kobryń lat 76

Dnia 09 września 2023 roku

przeżywszy 76 lat zmarł

ŚP.

Zdzisław Kobryń

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 13 września 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 13 września 2023 roku o godzinie 1110

oraz

w dniu 12 września 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.