Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zdzisław Robak lat 84

Dnia 26 stycznia 2023 roku

przeżywszy 84 lata zmarł

ŚP.

Zdzisław Robak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 28 stycznia 2023 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 28 stycznia 2023 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.