Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zdzisław Wypart lat 75

Dnia 16 listopada 2023 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Zdzisław Wypart

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23 listopada 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23 listopada 2023 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.