Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zenobia Leszczyk lat 86

Dnia 30 stycznia 2024 roku

przeżywszy 86 lat zmarła

ŚP.

Zenobia Leszczyk

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Siemysłowie

w dniu 03 lutego 2024 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz w Siemysłowie.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.