Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zofia Chrzanowska lat 77

Dnia 22 października 2023 roku

przeżywszy 77 lat zmarła

ŚP.

Zofia Chrzanowska

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 27 października 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 27 października 2023 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.