Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zofia Rybicka lat 60

Dnia 14. grudnia 2020 roku

przeżywszy 60 lat zmarła

ŚP.

Zofia Rybicka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 19. grudnia 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 19. grudnia 2020 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.