Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Zofia Szulikowska lat 71

Dnia 01 grudnia 2022 roku

przeżywszy 71 lat zmarła

ŚP.

Zofia Szulikowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 grudnia 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 grudnia 2022 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 04 grudnia 2022 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.