Zygmunt Mozgowiec lat 93

Dnia 18 lutego 2023 roku

przeżywszy 93 lata zmarł

ŚP.

Zygmunt Mozgowiec

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowiu

w dniu 21 lutego 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowiu

w dniu 21 lutego 2023 roku o godzinie 1300

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

w dniu 20 lutego 2023 roku o godzinie 1745

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.