Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zyta Głogowska lat 72

Dnia 25 listopada 2023 roku

przeżywszy 72 lata zmarła

ŚP.

Zyta Głogowska

z domu Abramik

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01 grudnia 2023 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01 grudnia 2023 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.