Sprzedam działkę/grunt, Namysłów - 1044 m2

Wyszukiwarka nieruchomości

Metraż: 
1 044m2
Cena: 
52 200zł

W naszym biurze kupujący nie płacą prowizji. 10 działek mieszkaniowo – usługowych doskonałych pod inwestycję koło Namysłowa w miejscowości Wilków!

 

Oferujemy  na sprzedaż 10  działek mieszkaniowych z usługami rzemiosła zlokalizowanych na rozwijającym  się osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Wilków zaledwie kilka minut od miasta powiatowego Namysłów. 

Działki po podziale będą miały powierzchnię około od 1044 m2 do 1246 m2.

Kształt działek zbliżony do prostokąta. Właściciel wydzieli również dogodne drogi wewnętrzne. W sąsiedztwie rozbudowujące się osiedle domków jednorodzinnych oraz nowo powstałe markety                     min. Dino i Biedronka. Do miasta Namysłów to jedynie nie całe 5 km, na trasie łączącej miejscowości zlokalizowanych jest wiele firm i zakładów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków zatwierdzonym uchwałą nr XIX/110/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. działki zostały oznaczone symbolem 2MN,UR mówiącym o przeznaczeniu terenu:

ü  Podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemiosła

ü  Uzupełniające- obiekty i urządzenia towarzyszące (budynki gospodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe dla samochodów i rowerów, mała architektura, urządzenia infrastruktury technicznej

ü  Dopuszczalne usługi bytowe, komercyjne.

Cena gruntu nowo wydzielonych działek wynosi 50zł/m2.

 

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) na terenie dopuszczalna realizacja zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemiosła

w tym produkcyjnego, bytowymi, komercyjnymi,

2) dopuszczalny podział terenu na działki jak określono na rysunku planu lub wydzielenie

terenu pod planowane zamierzenie inwestycyjne w inny sposób niż określa to podział

geodezyjny nieruchomości lub rysunek planu w oparciu o projekt zagospodarowania

terenu, pod warunkiem zachowania ustaleń określonych w pkt.3.

- front wydzielonej działki dla zabudowy mieszkaniowej z rzemiosłem lub usługami nie

może być mniejszy niż 22,0m,

3) dopuszczalna realizacja nowej zabudowy w formie:

a) budynku mieszkalnego i budynku usługowego wraz z obiektami i urządzeniami

towarzyszącymi,

b) wyłącznie zabudowy usługowej lub mieszkaniowo – usługowej,

c) nie dopuszcza się budowy wyłącznie budynku mieszkalnego,

4) zabudowa mieszkaniowa może być realizowana jako wolnostojąca, przybudowana lub

wbudowana w budynek usługowy ( w poddaszu użytkowym),

5) dla nowej zabudowy lokalizowanej w pierwszej linii zabudowy ustala się :

a) dla budynków mieszkalnych obowiązującą linię zabudowy w odległości 6,0 m od krawędzi

jezdni

b) dla budynków usługowych nieprzekraczalna linie zabudowy w odległości 10,0m od

krawędzi jezdni drogi KDD;

c) w przypadku połączenia budynków dopuszcza się usytuowanie w jednej linii zabudowy

lub budynek usługowy cofnięty o 2-4 m od linii zabudowy budynku mieszkalnego,

6) w zagospodarowaniu terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów i

rowerów pracowników lub klientów, które mogą być urządzone pomiędzy linią rozgraniczającą

a linią zabudowy budynku usługowego,

7) intensywność zagospodarowania terenu In-do70%; powierzchnia biologicznie czynna

nie mniej niż 20% powierzchni terenu.

Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i ładu

przestrzennego :

1) budynki mogą być realizowane w formie wolnostojącej ( budynek mieszkalny i budynek

usługowy ) jako przybudowane do siebie lub połączone ze sobą łącznikiem,

2) wysokość:

a) budynków mieszkalnych – jedna lub dwie kondygnacje nadziemne z poddaszem

użytkowym, lecz nie więcej niż 11,0m w kalenicy; dopuszcza się podniesienie poziomu

parteru na wysokość co najwyżej 1,5m powyżej terenu,

b) budynków usługowych – jedna kondygnacja nadziemna, w przypadku lokalizacji

części mieszkalnej w poddaszu dopuszcza się jedną lub dwie kondygnacje nadziemne

z poddaszem użytkowym,

c) budynków gospodarczych i garaży jedna kondygnacja do 5,60m w kalenicy.

3) dach:

a) budynku mieszkalnego dwu lub wielospadowy o połaciach nachylonych symetrycznie

kąt nachylenia 36 -45 stopni, dopuszczalne mansardowe, z możliwością dowolnych

rozwiązań doświetlenia poddaszy, sytuowany kalenicą równolegle do frontu działki,

b) budynku usługowego dobudowanego nawiązujący do budynku mieszkalnego;

wolnostojącego jedno, dwu lub wielospadowy o symetrycznym układzie połaci.

Warunki wynikające z ochrony środowiska:

a) wyklucza się lokalizację nowych indywidualnych oczyszczalni ścieków,

b) w okresie przejściowym dopuszcza się lokalizację indywidualnych zbiorników

wybieralnych,

c) po wykonaniu kanalizacji sanitarnej ścieki należy odprowadzać do sieci zbiorczego

systemu.

d) obiekty usługowe związane z emisją hałasu należy wyposażyć w elementy budowlane

lub urządzenia ograniczające emisje hałasu na zewnątrz,

Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 20 %.

Nieruchomość położona jest zaledwie kilka minut drogi od Namysłowa. W miejscowości przystanek PKS i PKP, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Kościół, Przedszkole, Szkoła, Ośrodek Zdrowia,  siedziby kilku firm oraz niedawno wybudowane markety Biedronka i Dino.  Zachęcam  do oceny walorów działki na żywo.

 

Kliencie nic nam nie zapłacisz, a otrzymasz:

  • kilkaset ofert w jednym miejscu,
  • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
  • rzetelną informacje o każdej ofercie,
  • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
  • możliwość obejrzenia każdej oferty w dogodnym dla siebie terminie,
  • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
  • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
  • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
  • zapłatą dla nas ma być Twój uśmiech.

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Odnośnik do oferty / filmu na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/3693

OSOBA PROWADZĄCA
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
tel. (+48) 667 80 50 60
tel. (+48) 77 410 50 60
www.kosikowski.com.pl

Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884

Kategoria ogłoszenia: 
|
Kategoria nieruchomości: 
Lokalizacja: