Sprzedam działkę/grunt, Namysłów - 1437 m2

Wyszukiwarka nieruchomości

Metraż: 
1 437m2
Cena: 
100 590zł

W naszym biurze kupujący nie płacą prowizji. OKAZJA! Działka o pow. ok. 14 ar przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, w Namysłowie atrakcyjna lokalizacja!

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nieruchomość gruntowa niezabudowana została oznaczona symbolem MN mówiącym o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka o powierzchni 1 437m2.

Działka posiada dostęp do następujących  mediów:

 • sieć wodna,
 • sieć wodno – kanalizacyjna
 • sieć energetyczna
 • sieć gazowa.

Działka ma kształt prostokąta. Jej ukształtowanie oraz brak zabudowań pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór projektu budowlanego.

Działka położone w bezpośrednim sąsiedztwie wielu działek oraz domów jednorodzinnych, co dodatkowo uatrakcyjnia zakup przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana  na osiedlu domów jednorodzinnych - kilkominutowy dojazd do centrum miasta umożliwia szybkie załatwianie spraw urzędowych, bankowych, zdrowotnych i innych.  W sąsiedztwie Park Północny, szkoły, Centrum Turystyki i Rekreacji. Lokalizacja jest doskonała dla osób chcących zamieszkać w cichej i spokojnej okolicy, z dala od miejskiego zgiełku.

 

Szczegółowe informacje z planu zagospodarowania przestrzennego:

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

 • zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych
 • zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych

 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

 • ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 • zakaz odprowadzania ścieków, z wyłączeniem wód opadowych lub roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchnio-wych
 • nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleń

 

ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 • Linia zabudowy:

                a) obowiązująca: zgodnie z rysunkiem planu

                b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu

 • powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki
 • powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 60% powierzchni działki
 • wysokość budynków:

              a) mieszkalnych: nie więcej niż 10 m

              b) garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6 m

 • liczba kondygnacji: nie więcej niż 3, w tym poddasze użytkowe
 • geometria dachu: dwu lub czterospadowy
 • pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyłączeniem blachy trapezowej)
 • forma zabudowy: wolnostojąca

 

ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

 • powierzchnia działki: nie mniej niż 1000 m2
 • szerokość frontu działki: nie mniej niż 22 m
 • położenie granic działek w stosunku do pasa drogowego: prostopadle

 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-NICZNEJ

 • komunikacja:

a) obsługa komunikacyjna:

– dla pozostałych terenów: z przyległych dróg

b) ilość miejsc parkingowych: nie mniej niż 2 na 1 budynek mieszkalny

 

 •  infrastruktura techniczna:

a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej

b) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej

c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej

d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku

e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej

f) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła

g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej

Kliencie nic nam nie zapłacisz, a otrzymasz:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w dogodnym dla siebie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zapłatą dla nas ma być Twój uśmiech.

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Odnośnik do oferty / filmu na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/3383

OSOBA PROWADZĄCA
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
tel. (+48) 667 80 50 60
tel. (+48) 77 410 50 60
www.kosikowski.com.pl

Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884

Kategoria ogłoszenia: 
|
Kategoria nieruchomości: 
Lokalizacja: