Sprzedam działkę/grunt, Namysłów - 2300 m2

Wyszukiwarka nieruchomości

Metraż: 
2 300m2
Cena: 
40 000zł

W naszym biurze kupujący nie płacą prowizji. OKAZJA! Działka mieszkaniowo - usługowa położona 4km od Namysłowa o powierzchni 23 ar.!

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów nieruchomość gruntowa niezabudowana została oznaczona symbolem MNU mówiącym o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Część działki oznaczona również została symbolem KDL mówiącym o przeznaczeniu gruntu jako teren drogi klasy lokalnej.

Działka posiada dostęp do następujących  mediów, znajdujących się w sąsiedztwie:

 • sieć wodna,
 • sieć kanalizacyjna
 • sieć energetyczna

Działka ma kształt prostokąta. Jej ukształtowanie oraz brak zabudowań pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór projektu budowlanego.

Nieruchomość położona w sąsiedztwie wielu działek oraz domów jednorodzinnych, co dodatkowo uatrakcyjnia zakup przedmiotowej nieruchomości, kilkominutowy dojazd do miasta Namysłów umożliwia szybkie załatwianie spraw urzędowych, bankowych, zdrowotnych i innych. Do działki prowadzi droga asfaltowa. Dla przyszłego właściciela atutem działki jest bliskość lasu, idealny dla osoby która chce uciec od miejskiego zgiełku. W miejscowości znajduje się wszystko co jest niezbędne do wygodnego życia : sklepy , kościół , przystanek PKS i szkoła. Działka oddalona kilka kilometrów od Namysłowa. 

 

Szczegółowe informacje z planu zagospodarowania przestrzennego:

Tereny zabudowy usługowej, są rozumiane jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcję usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno – biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Zabudowa usługowa nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni całkowitej zabudowy działki budowlanej, a lokal użytkowy nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

 • zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych
 • zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych
 • instalowania reklam wieloformatowych

 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

 • ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, tereny zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych

 

ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 • Linia zabudowy:

                b) nieprzekraczalna: zgodnie z rysunkiem planu

 • powierzchnia zabudowy:  maksymalna 50% powierzchni działki budowlanej
 • powierzchnia biologicznie czynna: minimalny udział 40% powierzchni działki budowlanej
 • wysokość budynków:

              a) mieszkalnych i usługowych : maksymalnie 9m

              b) garażowych i gospodarczych: maksymalnie  6 m

 • geometria dachu: mieszkalne i usługowe: stromy,  garaże gospodarcze: stromy lub jednospadowy
 • pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyłączeniem blachy trapezowej)

 

ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

 • powierzchnia działki: nie mniej niż 600m2
 • szerokość frontu działki: nie mniej niż 20 m
 • kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 45 stopni
 •  infrastruktura techniczna:

a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej a także w razie braku możliwości przyłączenia do sieci z indywidualnych ujęć wody

b) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji a w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub do sieci kanalizacji deszczowej

d) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi

e) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła

f) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej

g) zaopatrzenie w ciepło z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła

Kliencie nic nam nie zapłacisz, a otrzymasz:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w dogodnym dla siebie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zapłatą dla nas ma być Twój uśmiech.

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Odnośnik do oferty / filmu na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/3160

OSOBA PROWADZĄCA
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
tel. (+48) 667 80 50 60
tel. (+48) 77 410 50 60
www.kosikowski.com.pl

Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884

Kategoria ogłoszenia: 
|
Kategoria nieruchomości: