Sprzedam działkę/grunt, Namysłów - 24400 m2

Wyszukiwarka nieruchomości

Metraż: 
24 400m2
Cena: 
699 000zł

W naszym biurze kupujący nie płacą prowizji. Teren inwestycyjny zabudowy produkcyjno-magazynowa o powierzchni 2,44ha w gminie Wilków.

Działka położona przy drodze asfaltowej.

Przeznaczenie terenu.

 •  podstawowe - tereny wielofunkcyjnej działalności gospodarczej : produkcji, magazynowania i składowania
 • uzupełniające - budynki gospodarcze, garażowe, miejsca postojowe dla samochodów

wiaty gospodarcze, bazy transportowe, komunalne, budowlane, zakładowe stacje paliw,

budynki administracyjne, socjalne, mała architektura, urządzenia i obiekty infrastruktury

technicznej, w tym ochrony środowiska, drogi wewnętrzne, elementy reklamowe i informacyjne,zieleń izolacyjna i towarzysząca w tym zadrzewienia i zakrzewienia,

 •  dopuszczalne – usługi komercyjne , usługi rzemieślnicze.

.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

 •  na terenie dopuszczalna jest lokalizacja zakładów: produkcji o charakterze przetwórczym

i wytwórczym, zakładów produkcji, przetwarzania i magazynowania produktów rolno

– spożywczych, wyrobów farmaceutycznych i medycznych, obiektów składowania i

magazynowania w tym otwartych placów składowych, baz komunalnych i budowlanych,

baz transportowych i logistycznych, urządzeń obsługi rolnictwa, usług o charakterze komercyjnym i rzemieślniczym,

 • na terenie zakazuje się lokalizacji:

a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 400m2; dopuszcza się lokalizację przyzakładowych obiektów handlowych,

b) instalacji do wytwarzania i przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest,

c) zakładów, obiektów i urządzeń związanych z utylizacją odpadów,

d) instalacji związanych z magazynowaniem ropy naftowej i produktów naftowych,

z wyłączeniem magazynowania paliw do celów technologicznych i grzewczych,

 •  intensywność zabudowy terenu In do 0,80; powierzchnia biologicznie czynna nie może

być mniejsza niż 10% powierzchni terenu,

 • linie zabudowy: od dróg KDD i drogi KDw należy zachować linie zabudowy nieprzekraczalne w odległości minimum 6,0m od krawędzi jezdni tych dróg; na terenie między linią rozgraniczającą a linią zabudowy , poza niezbędnymi dojściami i dojazdami przeznaczyć na urządzenie zieleni ozdobnej lub urządzić miejsca parkingowe dla pracowników i klientów;

Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i ładu

przestrzennego oraz zagospodarowania terenu:

 • wysokość budynków produkcyjnych, produkcyjno – usługowych, garażowych transportu
 • samochodowego, magazynowych – dostosowana do wymogów techniczno – echnologicznych jednak nie wyższych niż 11,0m w kalenicy z wyłączeniem kominów ,
 • dachy budynków jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 12 -30 stopni,

jeśli względy technologiczne wymagają dopuszcza się dachy płaskie,

 •  dopuszczalny podział terenu w dostosowaniu do planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod warunkiem, że wydzielone nowe nieruchomości:

a) będą posiadać dostęp do drogi publicznej,

b) szerokość frontu wydzielonego terenu ( działki )- winna zapewniać bezkolizyjne wjazdy

i zjazdy , w tym w szczególności samochodów transportowych i nie powinna być

ona mniejsza niż 35m,

c) minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych 12,m,

Podana cena jest wartością netto do której należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Kliencie nic nam nie zapłacisz, a otrzymasz:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w dogodnym dla siebie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zapłatą dla nas ma być Twój uśmiech.

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Odnośnik do oferty / filmu na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/1449

OSOBA PROWADZĄCA
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
tel. (+48) 667 80 50 60
tel. (+48) 77 410 50 60
www.kosikowski.com.pl

Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884

Kategoria ogłoszenia: 
|
Kategoria nieruchomości: