Sprzedam działkę/grunt, Namysłów - 3200 m2

Wyszukiwarka nieruchomości

Metraż: 
3 200m2
Cena: 
92 800zł

W naszym biurze kupujący nie płacą prowizji. Atrakcyjna oferta! Działka rolno - budowlana o pow. 32ar ze zbiornikiem wodnym w Ligotce!

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość gruntowa niezabudowana częściowo została oznaczona symbolem MN mówiącym o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz częściowo symbolem R z przeznaczeniem- terenu rolniczego, rozumianego jako grunt orny.

Działka o powierzchni 3200 m2, na której znajduję się zbiornik wodny.

Działka posiada dostęp do następujących  mediów:

 • sieć wodna,
 • sieć wodno – kanalizacyjna
 • sieć energetyczna

 

Działka ma kształt prostokąta. Jej ukształtowanie oraz brak zabudowań pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór projektu budowlanego.

Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie wielu działek oraz domów jednorodzinnych, co dodatkowo uatrakcyjnia zakup przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana  na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Ligotka - kilkominutowy dojazd do miasta Namysłów umożliwia szybkie załatwianie spraw urzędowych, bankowych, zdrowotnych i innych.  Lokalizacja jest doskonała dla osób chcących zamieszkać w cichej i spokojnej okolicy, z dala od miejskiego zgiełku.

 

Szczegółowe informacje z planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie MN:

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

 • zakaz stosowania ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych
 • zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych
 • instalowania reklam wieloformatowych

 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

 • ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 • Intensywność zabudowy ( kondygnacji nadziemnych) min. 0,1 max.0,6
 • Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki budowlanej
 • Maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynki mieszkalne 9m

b) budynki garażowe i gospodarcze 5m

c) budynki gospodarskie i inwentarskie przeznaczone dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 10m

 • Geometria dach:

a) budynki mieszkalne: stromy

b) budynki garażowe i gospodarcze: stromy lub jednospadowy

c) budynki gospodarskie i inwentarskie przeznaczone dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych – stromy

 

ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

 • powierzchnia działki: nie mniej niż 800 m2
 • szerokość frontu działki: nie mniej niż 20 m 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECH-NICZNEJ

 • ilość miejsc parkingowych: nie mniej niż 2 na 1 budynek mieszkalny
 •  infrastruktura techniczna:

a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej a w przypadku braku możliwości podłączenia do tej sieci z własnych ujęć

b) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej a w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

d) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi

f) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła

g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej

Szczegółowe informacje z planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie R:

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

 • zakaz stosowania ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych
 • zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych
 • instalowania reklam wieloformatowych

 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

 • Na obszarze korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy, obowiązuję zachowanie ciągłości ekologicznej w tym zachowanie siedlisk przyrodniczych i ochrona tras migracyjnych chronionych gatunków zwierząt oraz zachowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych  tworów przyrody nieożywionej.

ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 • Intensywność zabudowy ( kondygnacji nadziemnych) min. 0,1 max.0,6
 • Minimalny udział powierzchni biologicznej czynnej:

- tereny na obszarze korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy : 80% powierzchni działki budowlanej

- inne: 50% powierzchni działki budowlanej

 • Maksymalna powierzchni zabudowy: 40% powierzchni budowalnej
 •  Maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynki mieszkalne 9m

b) budynki garażowe i gospodarcze 5m

c) budynki gospodarskie i inwentarskie przeznaczone dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 10m

 • Geometria dach:

a) budynki mieszkalne: stromy

b) budynki garażowe i gospodarcze: stromy lub jednospadowy

c) budynki gospodarskie i inwentarskie przeznaczone dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych – stromy

 

Kliencie nic nam nie zapłacisz, a otrzymasz:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w dogodnym dla siebie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zapłatą dla nas ma być Twój uśmiech.

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Odnośnik do oferty / filmu na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/3126

OSOBA PROWADZĄCA
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
tel. (+48) 667 80 50 60
tel. (+48) 77 410 50 60
www.kosikowski.com.pl

Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884

Kategoria ogłoszenia: 
|
Kategoria nieruchomości: 
Lokalizacja: