Kępno

Kępno (niem. Kempen) to miasto powiatowe leżące na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad Niesobem. Od południa powiat kępiński sąsiaduje z powiatem namysłowskim a konkretnie gmina Rychtal sąsiaduje z gminami Namysłów oraz Domaszowice.

Strony