Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Polityka

Polityka w powiecie namysłowskim - partie polityczne i zagrywki polityków w komentarzach namysłowskich blogerów.

Straż miejska wypowiada wojnę. Sprawcy otrzymali naganę

Strażnicy miejscy wypowiadają wojnę wyrzucającym śmieci w lasach - ostrzega internetowe wydanie NTO. Na dowód tego dziennik przytacza dane jakoby od początku grudnia złapano "niemal na gorącym uczynku" już trzy osoby. Są to mieszkańcy pobliskich wiosek, którzy w lasach pozbywali się ze swych gospodarstw ścieków, azbestowych odpadów budowlanych oraz zużytych urządzeń.

Strony