Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Inspektor ds. surowcowych

Termin oferty pracy: 
niedziela, 20. Sierpień 2023

Praca inspektora ds surowcowych w cukrowni Oferta pracy w Südzucker Polska S.A. na stanowisku

Inspektor ds. Surowcowych

Miejsce pracy: Strzelin, etat na rejon: Kępno – Kluczbork - Namysłów

Wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie, rolnicze lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe – min. 1 rok
 • Znajomość zagadnień z zakresu uprawy buraków cukrowych mile widziana
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania MS Office
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność osiągania założonych celów i skuteczność działania
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dokładność, sumienność, obowiązkowość i komunikatywność

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie kontraktacji buraków cukrowych według ilości wynikającej z przydzielonego planu
 • Organizowanie szkoleń i doradztwa dla plantatorów z wykorzystaniem aktualnej wiedzy i prowadzonych doświadczeń
 • Aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z realizacją projektów i celów centralnych oraz regionalnych
 • Zorganizowanie plantatorom możliwości zaopatrzenia się w nasiona, środki ochrony roślin i inne środki produkcji
 • Wykonanie harmonogramów skupu buraków cukrowych, odbioru wysłodków i wapna defekacyjnego
 • Nadzór nad zbiorem buraków, ich doczyszczeniem, załadunkiem i transportem gwarantującym ciągłość dostaw w celu zapewnienia prawidłowego przerobu

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Szeroki pakiet benefitów, tj. nielimitowana prywatna opieka medyczna z szerokim zakresem specjalizacji i badań medycznych  (także dla członków rodziny), świadczenia z zakresu sportu, kultury, rekreacji
 • Świadczenia socjalne, np. pożyczki na zakup lub remont mieszkania/domu, wczasy pod gruszą, świadczenia i paczki okolicznościowe, deputat cukrowy
 • Premia roczna
 • Samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy
 • Profesjonalne szkolenia

Kontakt

Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem emaila: rekrutacja@suedzucker.pl

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji oraz zachowanie moich danych osobowych przez Südzucker Polska S.A. także po zakończeniu rekrutacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych w Südzucker Polska S.A. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

www.suedzucker.pl

Przesłanie aplikacji oznacza, iż zapoznał się Pan/Pani z następującą informacją:
Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 6; tel. +48 71 79  88 900, fax +48 71 79 88 901, e-mail: sekretariat@suedzucker.pl, www.suedzucker.pl, Inspektor Ochrony Danych, adres email: Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone w Südzucker Polska S.A.;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w zakresie w jakim wyrazi Pani/Pan zgodę na zachowanie Pani/Pana danych w przyszłości, będą one przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Südzucker Polska S.A. prowadzący rekrutację;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie lub do chwili ustania prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Südzucker Polska S.A.;

 7. bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zawarcia umowy o pracę.

 

Oferta pracy w Sudzucker

Lokalizacja: