Debata o bezpieczeństwie - wypowiedz się!

Data wydarzenia: 
20.04.2018 - 14:00

Policja NamysłówKomenda Powiatowa Policji w Namysłowie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Namysłowie zapraszają na kolejną debatę społeczną dotyczącą stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim.

Debatę zatytuowano: POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW!

Odbędzie się ona w Sali Narad im. Michała Ilnickiego Starostwa Powiatowego w Namysłowie dnia 20. kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

PROGRAM DEBATY

  • godz. 12.00 – 12.10 - otwarcie spotkania, przywitanie przybyłych gości, wprowadzenie do debaty. Prezentacja programu i tematyki debaty. Nadkom. Andrzej Ostrycharczyk  Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie, Starosta Namysłowski – Andrzej Michta
  • godz. 12:10 – 12:40 - „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Prezentacja i omówienie aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”- aktualna problematyka KMZB na terenie powiatu namysłowskiego w 2017r: , „ Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” – aktualny stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, profilaktyka BRD w stosunku do seniorów”. Profilaktyka „Patrz i Słuchaj” Ogólnopolska akcja BRD Prowadzący: p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i RD KPP Namysłów podkom.J.Południak, asystent RD sierż.sztab. A.Żurek, referent ds. wykroczeń sierż.szt.A.Zaleska
  • godz.12:45-12:55 - „ Dzielnicowy Bliżej Nas”- omówienie rejonów dzielnicowych- zadań priorytetowych w poszczególnych rejonach, współpraca w środowiskach lokalnych. Aplikacja „Moja Komenda”- współpraca z dzielnicowym. Prowadzący: Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.sztab.Waldemar Stolarz
  • godz.13:00-13:35 - Oferta działań profilaktycznych aktualnie realizowanych przez Policję.„ Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa” , współpraca z placówkami oświatowymi z terenu powiatu namysłowskiego. „Cyberbezpieczny uczeń” , „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia”. „Nowe zagrożenia przestępczością wśród nieletnich i sposoby przeciwdziałania, współpraca z rodzicami w placówkach oświatowych na rzecz bezpieczeństwa”. Prowadzący: asystent ds. profilaktyki i patologii asp.sztab.Katarzyna Ulbrych, asyst.d/s prasowo-informacyjnych mł.asp.P.Chmielewski
  • godz.13:40-13:55 - „ Panel Dyskusyjny” - wypracowanie wspólnych metod działania oraz przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń, zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu namysłowskiego.
  • godz.14:00 - zakończenie i podsumowanie debaty, zaproszenie do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych - Przyjęcie wniosków - nadkom. Andrzej Ostrycharczyk Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie

źródło: KPP w Namysłowie