W Domaszowicach szykują się na wojnę - zawyją syreny

Data wydarzenia: 
15.03.2016 - 12:30

Wtorkowe przedpołudnie 15 marca w Gminie Domaszowice wypełni sygnał syren alarmowych. Pomiędzy godziną 11:30 a godziną 11:50 nastąpi ćwiczebne ich uruchomienie.

To część treningu decyzyjnego SUDETY 16.

Jakie dźwięki wydadzą syreny?

Wyemitowane zostaną następujące sygnały:

  1. OGŁOSZENIE ALARMU – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
  2. ODWOŁANIE ALARMU – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Trening Decyzyjny SUDETY 16

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Trening ma na celu sprawdzenie obsady stanowisk kierowania i stałego dyżuru wójta gminy z włączeniem zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć systemu zarządzania kryzysowego w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.