Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Dotacje unijne - spotkanie informacyjne w starostwie powiatowym

Data wydarzenia: 
10.03.2010 - 17:00

DOTACJE UNIJNE SZANSĄ NA ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Namysłowie organizuje spotkanie informacyjne dla mikroprzedsiębiorców w związku z naborem wniosków do poddziałania 1.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 - 2013.

 

Podczas spotkania powiemy m.in. jak:

  • przygotować wniosek,
  • skompletować wymaganą dokumentację ,
  • posługiwać się generatorem wniosków.

- Chcemy przekaza przedsi biorcom wszystkie najważniejsze informacje na temat warunków i zasad ubiegania się o dotacje ze środków unijnych . Mam nadzieję, że poprzez to zachęcimy lokalne mikrofirmy do skorzystania z tej możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw. Tym bardziej, że w ramach poddziałania 1.1.2 można sfinansować różne projekty m.in. związane z budową, przebudową oraz remontem infrastruktury mikroprzedsiębiorstw, które wpłyną na rozszerzenie zakresu lub zró nicowanie działalności gospodarczej czy polegające na zakupie oraz unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Spotkanie odbędzie się 10.03.2010 o godzinnie 16.00 – w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie (II piętro).

W ramach poddziałania 1.1.2:

  • Kwota wsparcia: od 70 tys. do 800 tys.
  •    

  • Minimalny wkład własny beneficjenta 35% kosztów kwalifikowanych


PROJEKT FINANSOWANY ZE Ś RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007 – 2013 ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA