Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Dotacje unijne - spotkanie informacyjne w starostwie powiatowym

Data wydarzenia: 
10.03.2010 - 16:00

DOTACJE UNIJNE SZANSĄ NA ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Namysłowie organizuje spotkanie informacyjne dla mikroprzedsiębiorców w związku z naborem wniosków do poddziałania 1.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 - 2013.

 

Podczas spotkania powiemy m.in. jak:

  • przygotować wniosek,
  • skompletować wymaganą dokumentację ,
  • posługiwać się generatorem wniosków.

- Chcemy przekaza przedsi biorcom wszystkie najważniejsze informacje na temat warunków i zasad ubiegania się o dotacje ze środków unijnych . Mam nadzieję, że poprzez to zachęcimy lokalne mikrofirmy do skorzystania z tej możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw. Tym bardziej, że w ramach poddziałania 1.1.2 można sfinansować różne projekty m.in. związane z budową, przebudową oraz remontem infrastruktury mikroprzedsiębiorstw, które wpłyną na rozszerzenie zakresu lub zró nicowanie działalności gospodarczej czy polegające na zakupie oraz unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Spotkanie odbędzie się 10.03.2010 o godzinnie 16.00 – w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie (II piętro).

W ramach poddziałania 1.1.2:

  • Kwota wsparcia: od 70 tys. do 800 tys.
  •    

  • Minimalny wkład własny beneficjenta 35% kosztów kwalifikowanych


PROJEKT FINANSOWANY ZE Ś RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007 – 2013 ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA