Festiwal szachowy Stobrawskie Szachy

Data wydarzenia: 
13.12.2014 - 01:00

W Pokoju kolejny raz odbędzie się festiwal szachowy STOBRAWSKIE SZACHY.

Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego.

Termin: 13.-14. grudnia 2014 roku

Miejsce:  Motel „Zajazd pod Borem”, 46-034 Pokój, ul. Namysłowska 28

HARMONOGRAM
W ramach festiwalu rozegrane będą trzy dwudniowe turnieje (sobota i niedziela):
OPEN FIDE, OPEN B do lat 14, OPEN C do lat 10
oraz jednodniowy (niedziela) OPEN D - dla zawodników powyżej 14 lat i bez kategorii szachowej.

OPEN FIDE, OPEN B, OPEN C
Sobota, 13 grudnia 2014 r.
9:00 – 10:00     Odprawa techniczna i potwierdzenie zgłoszenia..
10:00 – 16:00     Otwarcie i rundy I-V. Przewiduje się przerwę po III rundzie.
Niedziela, 14 grudnia 2014 r.
10:00-15:00     Rundy VI-IX.
15:00     Oficjalne zamknięcie turnieju.

OPEN D – gry tylko w niedzielę
9:00 – 9:45     Odprawa techniczna i potwierdzenie zgłoszenia.
9:45-15:00     Otwarcie i rundy I-V.
15:00     Oficjalne zamknięcie turnieju.

Festiwal szachowy ma charakter otwarty. W rozgrywkach mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek, przynależność klubową oraz posiadany ranking szachowy.

Wpisowe

  • OpenFIDE: 20PLN,
  • Openy B,C,D: 10 PLN.
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Zawody będą rozgrywane systemem szwajcarskim z czasem po 30 minut na partię dla każdego zawodnika.
Grupy A, B i C będą rozgrywane na dystansie 9 rund, OPEN D – na dystansie 5 rund.
Istnieje możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej.  
O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równości będzie decydowa punktacja pomocnicza w kolejności: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progresja.
Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeksu Szachowego PZSzach.
Turniej OPEN A FIDE będzie zgłoszony do rankingu FIDE w szachach szybkich.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
OPEN A FIDE
I miejsce – 400 zł + puchar, II – 300 zł + puchar, III – 250 zł + puchar, IV – 200 zł, V – 150, VI – 100 zł,  najlepsza kobieta: I miejsce – 100 zł + puchar,
najlepszy zawodnik +60 lat:  I miejsce  – 100 zł + puchar, II – nagroda rzeczowa, III – nagroda rzeczowa.
OPEN B do lat 14 (rocznik 2000 i młodsi)
I-III miejsca – puchary + nagrody rzeczowe, IV-VI miejsca – nagrody rzeczowe.
OPEN C do lat 10 (rocznik 2004 i młodsi)
I-III miejsca – puchary + nagrody rzeczowe, IV-VI miejsca – nagrody rzeczowe.
OPEN D dla amatorów powyżej 14 lat bez kategorii szachowej
I miejsce  – 150 zł + puchar ;  II – 100 zł;  III – 50 zł; IV-VI nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników z gminy Pokój, klubu Stowarzyszenie Pokój.
Upominki dla wszystkich zawodników z gminy Pokój oraz dla wszystkich zawodników do lat 10-ciu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu lub  miejscowość. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefonicznie: [Joanna Ptaszek, tel. 667 989 357] lub na e-mail stowarzyszeniepokoj@gminapokoj.pl do dnia 11 grudnia 2014 r. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza  się dopisanie zawodnika na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. Nie ma obowiązku zamawiania zakwaterowania.

Sprzęt do gry (zegary i szachy turniejowe) zapewnia organizator zawodów.

Zawody prowadzi sędzia wyłoniony w wyniku konkursu. Decyzje jego są ostateczne.

Na sali gier obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

W trakcie rozgrywek organizator zapewnia ciepły posiłek oraz poczęstunek. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów. Organizator nie ubezpiecza festiwalu. Zawodnicy powinni mieć wykupione ubezpieczenie we własnym zakresie.