Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

II sesja Rady Gminy Pokój

Data wydarzenia: 
09.12.2014 - 16:00

II sesja Rady Gminy Pokój

odbędzie się 9. grudnia 2014 r. o godz. 15:00

w sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) powołania Komisji Rewizyjnej
  b) powołania Komisji Budżetowej
  c) zmiany uchwały Nr XXXI/288/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu
  d) zmiany uchwały Nr XXXI/289/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni
  e) zmiany uchwały Nr XXXI/290/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach
  f) zmiany uchwały Nr XXXI/292/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
  g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  h) wieloletniej prognozy finansowej
 7. Zapytania i wnioski mieszkańców
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 9. Zakończenie sesji
Organizator: