Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

II sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
29.12.2014 - 13:00

II sesja Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się 29. grudnia 2014 roku o godzinie 12:00

w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ślubowanie radnych.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu IV kadencji.
 7. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego V kadencji.
 8. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • b) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2015,
  • c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok",
  • d) delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku,
  • e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku,
  • f) mian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 r.,
  • g) zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.,
  • h) powołania Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska,
  • i) powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku,
  • j) powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
  • k) powołania Komisji Rewizyjnej,
  • 1) ustalenia wynagrodzenia Starosty Namysłowskiego.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski i sprawy różne.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 14. Zakończenie sesji.