III sesja Namysłowskiej Rady Seniorów

Data wydarzenia: 
28.10.2019 - 11:00

W przyszły poniedziałek po raz trzeci w kadencji 2019-23 zbierze się Namysłowska Rada Seniorów.

Obrady rozpoczną się 28 października o godzinie 10:00.

Sesja odbędzie się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

 

W programie poniedziałkowej sesji m. in. złożenie ślubowania przez radną Zofię Bachrynowską, informacje o planowanych oraz zrealizowanych wydarzeniach oraz formach pozyskiwania funduszy na działalność organizacji senioralnych.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Radni chcą też zwrócić uwagę na kulturę dyskusji podczas obrad, stąd w porządku obrad znalazł się też stosowny apel.

Namysłowska Rada Seniorów funkcjonuje w gminie Namysłów od roku 2015 i jest organem reprezentacyjnym środowisk seniorów.