III sesja Rady Gminy Domaszowice

Data wydarzenia: 
15.12.2014 - 14:00

III sesja Rady Gminy Domaszowice odbędzie się dnia 15. grudnia 2014 roku o godzinie 13:00

w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. powołania Komisji Rewizyjnej.
  2. powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska.
  3. powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.