Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

LGD Dobra Widawa - nabór wniosków czerwiec 2013

Data wydarzenia: 
21.06.2013 - 17:00

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa ogłasza VII konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na operacje:

 

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
311
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;

- limit dostępnych środków:  300 000,00 zł

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
312
„Tworzenie i rozwój mikroprzediębiorstw”;

- limit dostępnych środków : 300 000,00 zł

3. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty;

- limit dostępnych środków: 1 300 000,00 zł

 

W terminie: od dnia 05.06.2013 r. do dnia 21.06.2012 r. do godziny 15.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67/69 (budynek internatu). Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD).

Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie LGD Dobra Widawa, na jej stronie internetowej www.dobrawidawa.pl w zakładce pliki do pobrania, na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać

od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45 w biurze LGD Dobra Widawa,

z siedzibą w Oleśnicy, ul Wojska Polskiego 67/69, tel. 71 314 32 01, 784 027 230.

LGD Dobra Widawa udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl
Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 6 punktów w przypadku działania Małe projekty,

- co najmniej 4 punkty w przypadku dziania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- co najmniej 5 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Logo LGD Dobra Widawa
LGD Dobra Widawa - nabór wniosków