Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Lokalizacja elektrowni wiatrowych - dyskusja publiczna

Data wydarzenia: 
21.05.2010 - 12:00

Domu Kultury w Wilkowie

21 maja 2010 roku  godz. 10.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych obejmującego obszar położony w północnej części gminy, w obrębach Bukowie, Pszeniczna, Pągów, Wojciechów.

 

Projekt zmian zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10 maja 2010 roku do 9 czerwca 2010 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

 

Osoby szczególnie zainteresowane powinny składać swe uwagi na piśmie do Wójta Gminy Wilków.