LVI sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
09.02.2023 - 17:00

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Namysłów pojawiło się Zawiadomienie o zwołaniu LVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Obrady odbędą się w czwartek 9 lutego 2023 r. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie Jacek Ochędzan zwołując jutrzejszą sesję przychylił się do wniosku Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego z dnia 3 lutego. Burmistrz wnosił w nim o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Obrady śledzić będzie można za pośrednictwem platformy eSesja.

Jakimi tematami zajmą się radni?

W zawiadomieniu o zwołaniu sesji znajduje się informacja o tym, że poddane głosowaniu zostaną cztery projekty uchwał. Dotyczą one:

  1. Zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  2. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego, położonego w Namysłowie,
  3. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036,
  4. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

Zainteresowani szczegółami projektów mogą się z nimi zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Akty prawne".

Kiedy odbyły się poprzednie obrady?

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Ostatnia, LV sesja Rady Miejskiej w Namysłowie miała miejsce w dniach 19 i 26 stycznia 2023 r. Jak więc widzimy, radni spotkają się ponownie po upływie zaledwie dwóch tygodni.

Dodatkowe punkty porządku obrad

Burmistrz przedstawi sprawozdanie z działalności w okresie od ostatniej sesji. Poruszone zostaną kwestie interpelacji i zapytań radnych (jeśli pojawią się aktywności tego typu, ostatnio zarejestrowano w BIP zapytanie radnego Jakuba Włodarczyka w sprawie oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Oleśnickiej w Namysłowie nosi datę 12 października 2022 r.), przewidziane jest również miejsce na sprawy różne i wolne wnioski.