Miasto-Muzeum - spacer po namysłowskim rynku

Data wydarzenia: 
21.05.2022 - 19:00

Rynek w Namysłowie w ujęciu muzealnymTowarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej już 21. maja 2022 roku zainauguruje nowy projekt pn. "Miasto-Muzeum".

W sobotę będzie to spacer po namysłowskim Rynku z licznymi omówieniami miejsc i budynków ciekawych z perspektywy historycznej.

Cykl spotkań

Podczas kolejnych spotkań prezentować będziemy uczestnikom przestrzeń muzealną nieograniczoną murami (ewentualnie murami obronnymi), w której rolę eksponatów pełnią zabytkowe budowle i interesujące turystycznie miejsca naszego miasta.

Dokuentacja filmowa

Osobno powstawać będą także materiały filmowe prezentujące wybrane przez nas miejsca. Dzięki temu łatwiej będzie się zapoznać z treścią prezentowaną na spacerach.

Plan spotkania

Początek spaceru zaplanowano przy fontannie na namysłowskim Rynku.
Czas trwania spotkania przewidziano na 1 godzinę.
W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych spacer przeniesiony zostanie na niedzielę 22. maja lub na kolejny weekend (28-29 maja)