Lokalne firmy i instytucje: Biuro Ubezpieczeń Vesta
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Pokój - dyskusja o zmianach w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Data wydarzenia: 
07.11.2014 - 12:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

odbędzie się 7. listopada 2014 roku o godzinie 12.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój.

Do publicznego wglądu projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 27 października  2014 r. do 26 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój przy ulicy H. Sienkiewicza 8 w Pokoju, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu w biurze nr 41, I piętro.

Organizator: