Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Powstanie Stowarzyszenie na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie

Data wydarzenia: 
15.06.2015 - 19:00

Dom dziecka w Namysłowie Nowe namysłowskie Stowarzyszenie za cel postawi sobie wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie i jego wychowanków.

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca 2015 roku o godz. 17:00, na dużej Sali Narad (I piętro) Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia.
 4. Zapoznanie się ze statutem, dyskusja, przyjęcie statutu.
 5. Wybór komitety założycielskiego.
 6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia z przerwą na ukonstytuowanie się Zarządu.
 7. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 8. Zapoznanie się z Regulaminem obrad Walnego Zebrania Członków, dyskusja przyjęcie Regulaminu.
 9. Ustalenie wysokości i sposobu wnoszenia składek członkowskich.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.
Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Z projektem statutu i projektem regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia, można się zapoznać w wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Namysłowie (parter, pokój 14-15) w dn. 10-11.06.2015, między godz. 12-15.00.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc budować lepszą przyszłość dla wychowanków Domu Dziecka, serdecznie zapraszamy na ww. spotkanie.

Dom dziecka w Namysłowie